Aktywność » Konkursy


Sprawozdanie z Konkursu Fotograficznego "śladami historii naszych przodków" oraz "Krzyże, kapliczki i figury przydrożne"

W dniu 06.12.2005 odbyło się w Gnieźnie otwarcie wystawy będącej plonem Konkursów Fotograficznych "¦ladami historii naszych przodków" i "Krzyże, kapliczki i figury przydrożne".

Konkursy ogłoszone na pocz±tku bież±cego roku przez Stowarzyszenie Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalne "Promyk" w GnieĽnie w ł±czno¶ci z Caritas Archidiecezji GnieĽnieńskiej i współudziale WBPiCAK w Poznaniu, miały na celu upowszechnianie w ¶rodowiskach osób niepełnosprawnych fotografii jako formy arterapii.

Wyniki konkursu ¶wiadcz±, że był to trafiony pomysł. 51 autorów nadesłało ponad 500 prac. W¶ród uczestników konkursu znalazły się osoby niepełnosprawne z Polski, Węgier i Niemiec.

W dniu 28.11.br zebrało się Jury pod przewodnictwem znanego fotografika Janusza Nowackiego, które po zapoznaniu się z materiałem postanowiło potraktować oba konkursy ł±cznie i przeprowadzić ocenę zdjęć pod k±tem kwalifikacji do jednej wspólnej wystawy.

Przyznano dwie nagrody finansowe ufundowane przez WBPiCAK: 300 zł dla Moniki Bukowińskiej z miejscowo¶ci Chyliczki (woj. Mazowieckie) i 200 zł dla Ewy Zadory z Krakowa.

Ponadto jury rozdysponowało w formie wyróżnień ksi±zki i kalendarze ufundowane przez pozostałych współorganizatorów.

Na pokonkursowej wystawie w Galerii "Promyk" znalazło się ok. 100 zdjęć 22 autorów indywidualnych i 4 zespołowych. W wernisażu uczestniczyli przede wszystkim autorzy wystawianych prac z Czeszewa, Poznania, L±dka Zdroju, oraz z Dahme (Niemcy), a także gnieĽnieńscy miło¶nicy fotografii i przedstawiciele lokalnych mediów - ł±cznie ok. 60 osób.

Dodatkowym wkładem WBPiCAK w profesjonalne przeprowadzenie imprezy było m.in. wydrukowanie zaproszeń i dyplomów oraz wydanie folderu.

Zdjęcia z wystawy

Copyrights © www.stowarzyszenie-promyk-gniezno.pl 2005 - 2023 | designed by Raph
Valid XHTML 1.0!Valid CSS!